De stichting


Stichting Sûr Atelier is een sociale onderneming zonder winstoogmerk. Met Sûr Atelier willen we zorg dragen voor betere integratie, acceptatie en een opstap naar een vaste baan op de arbeidsmarkt voor nieuwe Nederlanders, door een inspirerende leer- en werkomgeving te bieden. Er wordt gewerkt aan empowerment, door statushouders een plek te geven in de maatschappij waar gewerkt wordt aan zelfvertrouwen, ontwikkelings- en toekomstperspectief.


 


Sûr Atelier streeft ernaar dat:
  • zij een positieve bijdrage biedt aan de integratie van statushouders
  • zij het ambacht een nieuw gezicht geeft in de Nederlandse samenleving
  • zij een probleem weg neemt bij gemeentes door mensen te begeleiden en uit hun isolement te halen
  • zij een kweekvijver vormt voor de kunst/het ambacht en nieuwe ambachten worden aangeleerd (verbreding)
  • zij statushouders de kans geeft om een portfolio op te bouwen en om ze klaar te stomen voor zelfstandigheid binnen de arbeidsmarkt
  • zij stagiaires een kans biedt om ervaring op te doen voor hun creatieve opleiding (studenten van ROC, Amfi, Inholland etc)
  • zij een samenwerking aangaat met gemeentes t.a.v. statushouders
De statuten en/of notulen zijn inzichtelijk en op te vragen via
info@sur-atelier.nl