Partners

Stichting Sûr Atelier wordt gesteund door de volgende donoren, partners en vrijwilligers. Zonder de hulp en steun van onderstaande partners zouden wij niet zoveel mensen kunnen helpen. Heel veel dank aan iedereen die Sûr Atelier een warm hart toedraagt!

Donoren
Stichting DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve samenleving, een samenleving waarin iedereen ertoe doet. Met de bijdrage van de VriendenLoterij ondersteunt DOEN initiatieven die kwetsbare mensen weer een plek geven in onze maatschappij. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om weer mee te doen. 

Lees meer over hoe DOEN bijdraagt aan een inclusieve en betrokken samenleving. Met de ondersteuning van DOEN kan Sur Atelier uitbreiden waardoor meer mensen aan de slag kunnen in het atelier.



Via de Rabobank Foundation worden zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden maatschappelijke projecten gesteund, die gericht zijn op kwetsbare of kansarme groepen. 

Sinds januari 2018 wordt Sûr gesteund door de Rabobank Foundation. Met deze subsidie kunnen we dit jaar een deel van onze toekomstplannen verwezenlijken.

 


De J.C. Ruigrok Stichting heeft tot doel het ondersteunen van een breed scala aan non-profit initiatieven, waaronder sociaal-maatschappelijke projecten.
 
Voor 2018 maakt de subsidie van de Ruigrok Stichting het mogelijk om het aantal ambachten binnen Sûr uit te breiden.





Stichting Aviom is een Haarlemse organisatie die gestart is door zeven vrienden met als doel financiële hulp te bieden in gevallen waar die niet of nauwelijks te verkrijgen is.
 
Sûr is in 2017 door Aviom gesteund door de subsidie voor sociale initiatieven van de Gemeente Haarlem aan te vullen.
 





Partners

   

Vrijwilligers
      

 

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren